Kaafeklubben

Fra Berg Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

§ 1: Klubbens navn er “Kaafeklubben”.

§ 2: Klubbens motto er å lage ”kaafekos” og hygge blant åpningstimene av kontoret til Bergstuderendes Forening.

$ 3: Paragrafene må ha en skvett Kaafe på seg for å være ekte.

§ 4: Antall a-er innad i klubbens navn kan fritt velges og uttales eller skrives, så lenge det uttales med minst to a-er.

§ 5: Det skal oppfordres til nye medlemmer i Kaafeklubben å uttale ”Kaafe-” med ordets riktig antall a-er, gitt paragraf 4.

§ 5-1: Om paragraf 4 ikke bliver fulgt av nye medlemmer skal en ekstra a’ i deres Kaafemikstur tilsettes, og dermed drikkes.

§ 5-2: Paragraf 5 behøves ikke følges av Æresmedlemmer og grunnlæggere av Kaafeklubben om de driter seg ut. Urettferdig, men slik er det..

§ 6: Det skal tilstrebes å holde minst en ”Kaafekveld” hvert semester av klubbens medlemmer.

§ 7: Det skal vælges en ”Kaafemeister” ved ett vilkårlig møde eller officiell Kaafekveld. Den Kaafemeister skal innta minst èn enhet ”Kaafe ala TOR” ved denne samling for å gjøre hans, hennes eller dets stilling gyldig.

§ 8: Oppskrift ala Kaaafe:

<tbody>

</tbody>

Antall a-er

Kaffe

Kaafe

Kaaafe

Ka4fe

Kaaaaafe

Kaaaaaafe

Kaaaaaaafe

Kaaaaaaaafe

Kaaaaaaaaafe

Kaafe ala TOR

Mengde kaafe

Vanlig kafe

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

98,5%

 

 

§ 9: Ved hver generalforsamling i Kaafeklubben skal minst `to enheter Kaafe inntas før et medlem er habil til å stemme for klubbens avgjørelser.

§ 10: Det skal tilstrebes å tilsætte en klunk ”Kaafe” til alle ferse medlæmmer av Kaafeklubben

 

 

§ 11: Det skal helst skrives en elektronisk e-post per semester til Norsk Språkråd om at ”kaafe” skal være et gyldig ord å uttale og skrives på fritt norsk (bokmål/nynorsk). Følgende e-post ligger under:

<tbody>

</tbody>

 

kaafe ('kɑɑfə) 
substantiv/adjektiv maskulin entall/singular/ub.flertall/plurar indistict form

 

1. Subst: drikk av Minttu™ tilsatt en klunk el. ingen. kaffe
skal det være en kopp kaafe? - Sjargong mot brukt lettstyrelig feminint objekt (2/8 Minttu™)
å ta seg en… en kaaaaaafe - 6 deler kaafe og 4 deler kaffe
svart kaafe
 - kaafe uten melk el. fløte el. annet dritt. 

Kaafe ala Tor – kaafe med unødig store mengder Minttu™.

предоставить больше кофе; - russisk: ”gi mer kaafe.” Ved inntak av Kaafe ala Tor.<tbody>

</tbody>

Entall

Flertall

Ubestemt form

Bestemt form

Ubestemt form

Bestemt form

en kaafe

Kaafen

kaafe

kaafine
2.
 Adjektiv: følelse av velbehag. ex: føler meg litt kaafe i dag…


3.Verb: å kaafe, nå kaafeer jeg, har kaafet, , i går kaafet jeg, hadde kaafeet


beskr: holde en Kaafe opp mot haken å smile bredt. Ta seg en sup.

 


E- post: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> 

§ 12: Paragrafer kan fritt endres de første kaafemøtene helt til denne paragrafen slettes/endres.

§ 13: Kaafe’s far er Tor. O’ Store Tor! Du skal være glad i Tor!

§ 14: Kaafen skal drikkes opp før den er kald.

                Hvis ikke: Så svinges det på seidelen igjen, SKÅL.

§15: Det skal søkes støtte av STATEN. Ikke SiT..

§ 16: Hvis den sorte ingrediens er over 70 grader celcius, skal det passes på ad holde den næse over kaafen.

§ 17: Man kan ikke kaste kaafe.

§ 18: Det er andledning til ad blande kaafe med andre rusmidler ala overklassen.. men de kan også nytes separat. For eks. på slike rusmidler se vedlegg 1.

§ 19: Det skal være minst 3 a’er i overklaaasen.

§ 20: Ting kan knuses

§ 21: Kaafe skal nyder med overklaaasefinger.

§ 22: Kaafeklubben følger lovgivning af sveitsisk modell. Dvs alt er lov med mindre det blir at det ikke er lov.

§ 23: Den der tager den Sorte Indgrediens sist plikter ad skabe ny indgrediens dersom der er behof af dette.

§ 23.2: Innkaldelse til møte skal skje i ved konstituert kaafemeister i rimeli, rimelig tid før nevnte møde.

 

§ 24: Valg af Kaafemeister skal skje ved det annuale Kaafemøtet aka Generalforsamling.

§ 25: Generalforsamling skal afholdes i årets første kvartal.

§ 26: Det skald tilstræbes ad kl’æ seg med sløyfe/slips til hvert møde. Dersom et medlem ikke overholder nevnte krav, plikter kaafemeisteren ad tilby medlemmet sløyfe/slips fra kurven.

§ 27: Kaafeklubbens medlemmer skal ha tilgang til slippelisten ”Kaafe Concerto”. Spillelisteansvarlig har ansvar for at alle medlemmer har tilgang til listen.

§ 28: Spillelisteansvarlig blir valgt på generalforsamling.

§ 29: verten/den der er den først andkommend plikter ad skabe en fuld kanne af den svaarte ingrediens.

§ 30: Leder af generalforsamling er kaafemeister.

§ 30.1: Aeresmedlemmer blir tatt opp af eksisterende aeresmedlemmer.

§ 31: Sekretaer skal velges ved generalforsamling

§ 32: Medlemmene plikter ad tilstrebe at der er tilstrækkelige mengder av den transparente ingrediens tilgengelig ved hvert kaafemøte.

§ 33: Under generalforsamling er oferklaffeakklamafjon gyldig stemmemiddel.

§ 33.1: Oferklaffeakklamafjon uttales oferklaffeakklamafjon.

§ 34: Aeresmedlem kan opptaes i Åre, eller i løpet av Aaret.