Lapis Audio statuttar

Fra Berg Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Statutter for Bergstudentenes kor.

§ 1: Korets formål er å skape glede og feststemning blant Bergmend og Bergqvinder, samt at fremme høylytt og velklingende bergmandssang.

§ 2: Korets navn er Lapis Audio.

§ 3: Korets medlemmer skal være uteksaminerte og studerende Bergstudenter i Bergstuderendes Forening.

§ 4: Det skal anstrenges å holde 1 ukentlig korøving til fast tidspunkt og sted gjennom semesteret.

§ 5: Det skal anstrenges å skaffe til veie en dirigent til å lede korøvingene. Dirigenten velges på korets generalforsamling, eller tiltrer så fort så mulig ved mangel av dirigent. Dirigenten har valgfritt kjønn.

§ 6: Det skal avholdes 1 årlig generalforsamling i koret. Generalforsamlingen skal anstrenges å avholdes i begynnelsen av høstsemesteret. Generalforsamlingen har konstituerende makt over koret. Kun korets medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen.

§ 7: Det skal anstrenges å holde 1 korseminar hvert semester. Helst på Solskinnshytta.

§ 8: Det skal på generalforsamlingen utdeles kordaljer etter følgende reglement:

I Det deles ut en dalje til korets nye medlemmer som deltar ca eller mer enn 50 % innen siste år, ved høyt oppmøte kan dalje deles ut etter halvt år . Kun de som har egen Bergmandsdrakt har rett til å motta dalje.

II For hvert år man har besunget seg i koret tildeles man 1 note til å bære på daljens bånd.

III Idet det 5 års besyngtelse påbegynner, medfører retten til å bære g-nøkkel på daljens bånd.

IV Korets Dirigent/Leder samt Dirigentus-emerituser bærer korslagt hammer og dirigentpinne på daljens bånd.

V Dirigentus-emerituser skal tilstrebe ad bære svart sørgebånd horisontalt på daljens bånd.

§ 9: Daljen støpes etter stanse oppbevart av Bergstuderendes Forening og utføres med vinrødt bånd.

§ 10: Endringer i korets statutter kan kun vedtaes av korets generalforsamling med 2/3 flertall. Dog skal §1, §2 og §3 holdes uforanderlige.

Vedtatt på Drikksdag tirsdag 28. august 2018/MMXVIII for Lapis Audio, endret fra vedtaket fra generalforsamlingen tirsdag 30. august 2011/MMXI for Lapis Audio.

Vedtatt på Drikksdag tirsdag 30. august 2011/MMXI for Lapis Audio, endret fra vedtaket fra generalforsamling tirsdag 19. August 2003 / MMIII for Lapis Audio.

Statuttene er bygget på statuttforslaget fra 1998 laget av Leif-Johan From Bøthun og Knut Müller.